УСЛУГИ


Услуги

Нудиме разновидни услуги со висока успешност и ефикасност. Кај нас во секое време може да се обратите за:

 топлински пумпи   

геотермални пумпи

    клима уреди за централна климатизација     

       системи за вентилација 

 соларни панели   централна климатизација

парно инсталации   

        системи за централнo греење и ладење (чилери, фенколјери, сплит и каналски системи)

      системи за вентилација

Со користење на нашите услуги 
добивате високо квалитетни решенија
кои се во склад со еколошките регулативи.
Scroll to Top