ПОРТФОЛИО

   Богатото и разновидно портфолио на А Н И Т Е Р М опфаќа решенија за вентилација, греење и ладење низ  целата држава.


   Низ годините имаме работено на бројни станбени и деловни објекти.


    Дел од нив се:

Анитерм стои зад изведбата на топпловодно греење со радијатори, комплетна изведба на потстаница и приклучување на вреловод во следните станбено – деловни комплекси:

Скопје Сити Гарден Прашка Маџир Маало Мајчин Дом

Во текот на годините имаме изведено и одржувано системи за централно греење и ладење, парно инсталации, каналски и сплит системи, како и чилер и фенколјери во голем број деловни објекти. Дел од нив се:

Европа – Скопје Универзитет Св Кирил и Методиј НУ Македонска Опера и Балет МЕПСО АД ЕВН Македонија АКРОН Дом Дизајн Интереуропа АД ТА Атлас Турски Културен Центар Лукоил Македонија Дом Инвест Милениум Лесна – Приштина Raiffeisen Bank Приштина Халк Банка АД Хотел CITY PALACE – Охрид Серта Златара Рубин Винарска визба СОПОТ Кафе ГНЕЗДО ДСГУ Панче Арсовски Ресторан Маракана и Мечос Академија за судии и јавно обвинители Павел Шатев БЕНТОН-НИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ – Куманово КАЈТАЗИ ИНВЕСТ ТП ВГГ Тиквеш -Кавадарци Општина Аеродром НУ Музеј на Македонија- Скопје

Нашето портфолио опфаќа изведба на решенија за ладење и греење во десетици индивидуални куќи, каде се поставени:

Топлински пумпи Подно греење Фенколјери Бафери
Scroll to Top