transparent logo
Црвена Скопска Општина бр.10

   Богатото и разновидно портфолио на А Н И Т Е Р М опфаќа решенија за вентилација, греење и ладење низ  целата држава.


   Низ годините имаме работено на бројни станбени и деловни објекти.


    Дел од нив се:

Станбени згради

Анитерм стои зад изведбата на топпловодно греење со радијатори, комплетна изведба на потстаница и приклучување на вреловод во следните станбено - деловни комплекси:

Деловни објекти

Во текот на годините имаме изведено и одржувано системи за централно греење и ладење, парно инсталации, каналски и сплит системи, како и чилер и фенколјери во голем број деловни објекти. Дел од нив се:

  Индивидуални објекти

  Нашето портфолио опфаќа изведба на решенија за ладење и греење во десетици индивидуални куќи, каде се поставени:

  • Топлински пумпи
  • Подно греење
  • Фенколјери
  • Бафери