Сервис

Побарајте сервис


 

Довербата која ја имаме изградено со големиот број на познати компании не обврзува да обезбедиме поддршка, сервис и грижа со еднаков квалитет на целиот работен век на производот.

Благодарение на услугите за одржување и сервис кои ги обезбедуваат стручните лица на нашата компанија, на производот кој е инсталиран кај корисниците му се продолжува искористерноста и  долготрајноста.

Нашата компанија обезбедува:

  • стандарден договор за сервис
  • договор за вонгарантно одржување и
  • договор со зголемено ниво на одржување што вклучува гарантирано време на позив и поправка.


 

Анитерм - Сервис